Bộ Quốc phòng hỗ trợ TP Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm nhanh Covid - 19

go top