Bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

go top