Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền tránh bão số 5

go top