Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh kịp thời ứng cứu người dân

go top