Báo Quân đội nhân dân tổ chức về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

go top