Bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2

go top