240 y, bác sĩ quân đội về Bắc Giang tăng cường chống dịch Covid-19

go top