15 năm nâng tầm "cái gốc của công việc" ở Tập đoàn số 1 Việt Nam

go top