Lần đầu tiên ở Việt Nam: Bệnh viện Trung ương quân đội 108 ứng dụng ghép tế bào gốc điều trị thành công bệnh nhược cơ

go top