Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự phát huy truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo”

go top