Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời phỏng vấn báo chí tại Đại hội XIII của Đảng

go top