Đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ

go top