Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên: Đại hội XIII đã được chuẩn bị dân chủ, khách quan, toàn diện, đúng quy trình

go top