Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

go top