Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu 2 trước yêu cầu “Thực túc, binh cường”

go top