Quân khu 4 huấn luyện tốt trong điều kiện dịch bệnh, nắng nóng

go top