Lữ đoàn 962, Quân khu 9 nâng cao năng lực điều khiển tàu thuyền

go top