Hình ảnh cuối cùng của Phó tư lệnh Quân khu 4 và 12 thành viên đoàn công tác

go top