Mãn nhãn xem Công binh Việt Nam “mở đường thắng lợi” bằng dàn “siêu xe, máy”

go top