Quân, dân gồng mình hộ đê, cứu lúa

Viettel
PVN
VNPT - Viettalk
MB