Lực lượng vũ trang Thanh Hóa với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

go top