Các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai kiểm soát chặt chẽ và sẵn sàng ứng phó dịch CoVid -19

Viettel
PVN
VNPT - Viettalk
MB
Airlines
go top