Sự lỗi thời và già nua của một “con chíp nhân quyền”

Viettel
PVN
VNPT - Viettalk
MB
Airlines
go top