Những luận điệu "trấn áp, bắt bớ trước đại hội đảng" là vu khống, bịa đặt

go top