Họ đã bắn vào quá khứ và "bắn" vào chính mình

go top