Bản tin 35 Online: Vạch trần thủ đoạn “gắp lửa bỏ tay người”, xuyên tạc, bôi nhọ nguyên cán bộ Quân đội

go top