Bản tin 35 Online: - Không ai bị bắt giữ chỉ vì “bày tỏ chính kiến”, “bảo vệ nhân quyền”

go top