Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 2 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

go top