Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại

go top