Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện

go top