Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, góp ý nhiều nội dung mới

go top