Quân đội dồn lực hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19

go top