Khánh thành công trình Nhà số 28 Lý Nam Đế

go top