Hà Giang tổng kết giai đoạn 1 Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo

go top