Dùng hơn 1.000 trang mạng xã hội để chống phá bầu cử, Việt Tân thêm thất bại trong ảo vọng

go top