Bản tin thời sự Chính trị, Quân sự - Quốc phòng nổi bật tuần qua: Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước

go top