Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Thăng quân hàm từ cấp Thượng tướng lên cấp Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

go top