Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

go top