Bản tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái”: Xử lý, vạch trần những kẻ dùng mạng xã hội xâm phạm an ninh quốc gia

go top