Bản tin 35 Online: Đừng so sánh và xuyên tạc sự vất vả, hy sinh của người lính thời bình

go top