Bản tin 35 Online: Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

go top