Thăm, tặng quà các bệnh nhân tại Trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh)

go top