Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hành quân về nguồn, tri ân người có công tại Cao Bằng

go top